ARCHITECTURE AND INTERIOR
Siedlung. ‘The Barn’

22.06.12 Docenten Huub Swillens, Maikel Willems & Anniek Gehlen

Ontwerpen van een woonproject, wonen als maatschappelijk programma, waarin de gebouwde structuur het samenwonen optimaliseert - buurtschap en nabuurtschap.

Locatie. Kerkrade, Kerkradestraat

Opvatting. ‘The barn', KLASSIEK LANDSCHAP
De landelijkeheid, de vrije natuur, de landbouw, de paarden, de aanwezigheid van één eenzame schuur op de locatie,..

Creeëren van een klassiek landschap door het toepassen van de schuur-typologie als basisvorm. Enerzijds de klassieke typologie omarmen, en anderzijds de nieuwe woonbehoefte vorm te geven.

Barn - haaks op de as van de weg, midden in het landschap, zonder privacy-schil, functioneel, één bouwlaag met kap. Binnen deze envelop functioneert het boerenbedrijf reeds eeuwen.

Built with Indexhibit